За печат

Във връзка, със Заповед №РД-01-954/19.11.2021г. на министъра на здравеопазването, считано от 23.11.2021г., декарантинирането на лицата пристигащи в страната от рискова зона без необходимите документи, се извършва по следния начин:

В случаите, когато предписанието е издадено само в електронна форма /на таблет/, лицето следва в указания срок – до края на деня, следващ влизането в страната, да извърши изследване / по метода на полимеразно верижна реакция или бърз антигенен тест, съгласно изискванията на заповедта/, и при отрицателен резултат и въведен своевременно от лабораторията, информационната система автоматично извършва декарантинирането и не е необходимо да се изпращат резултати в РЗИ.

При възникване на проблем с информационната система и написано предписание или уведомление на хартиен носител, лицето следва след извършване на изследването, да изпрати резултата в горепосочения срок в РЗИ Хасково / при влизане в страната от ГКПП Капитан Петко войвода или ГКПП Капитан Андреево/ на ел. поща: rzi@haskovo.net, с цел декарантиниране от служител на РЗИ.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково