За печат

НА 18.12.2021г. и  19.12.2021г.  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ХАСКОВО ЩЕ
РАБОТЯТ СЛЕДНИТЕ  ВРЕМЕННИ ИМУНИЗАЦИОННИ ПУНКТОВЕ:

•       МБАЛ Хасково – гр. Хасково

Събота   18.12.2021г. от 09.00ч. до 13.00ч.
Неделя  19.12.2021г. от 09.00ч. до 13.00ч.

•       РЗИ Хасково – гр. Хасково, пл.“Общински“ №2

Събота 18.12.2021г. от 08.00ч. до 14.00ч.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково