За печат

 

 

 

В област  Хасково имунизация  срещу COVID – 19 при деца на възраст 5-11г. ще се извършва във временен имунизационен пункт: Многопрофилна болница за активно лечение -  Хасково АД, адрес гр. Хасково бул. Съединение №49, бивша клинична лаборатория.

Имунизациите ще се извършват във вторник и четвъртък  9 – 11 ч., тел. за връзка и записване: 0882 988 170, 0882 983 206

     При  изявено от Вас желание  родители/настойници на деца за имунизация,  моля изискайте от личния лекар на детето  становище за здравословното  му състояние.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково