За печат

 

ПРОЕКТ:

B1.13.03

Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/

 

  П Р Е С – С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Проектът е финансиран от Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество

Гърция – Българи 2007 – 2013 г.

 

Организация изпълнител: OIKOKOINONIA, Гражданска инициатива за социално сближаване и за подкрепа на социалното включване на ромите, Гърция

Организации партньор: Община Делта,  Гърция

Съюз на местните власти на област Ксанти, Гърция

Солунски технологичен образователен институт Александър (филиал Акушерство), Гърция

Регионална здравна инспекция- Хасково, Р. България

Община Димитровград, Р. България

Фондация „Толерантност и взаимопомощ”, Р. България

Стойност на проекта:  1 098 945 евро

 

Начало: 06.06.2011 г. Край: 06.06.2013 г.

 

 

 

 

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria

 

 

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково