За печат

П Р И С Т И Г А Щ    ОТ   У К Р А Й Н А

 

      Министерството на здравеопазването изготви насоки за имунизационен план за децата, които пристигат от Украйна, за да могат да бъдат включени в образователния процес у нас. Насоките отговарят на разпоредбите на Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. Независимо, че имунизационният календар на Украйна е сходен с този, който се прилага в България, за децата в различните възрастови групи е подготвен индивидуален план, в зависимост от това дали има данни за поставени в Украйна ваксини, или не.

 

При деца с непълен имунизационен статус ще се прилагат необходимите дози ваксини, съгласно Имунизационния календар на България. Децата, за които няма никакви данни за проведени имунизации, се приемат за неваксинирани и те също ще бъдат обхванати с необходимите имунизации, съгласно Имунизационния календар на България.

По отношение на надзора на полиомиелит в страната, преди посещение в организиран колектив всяко дете следва да бъде изследвано.

При насочени от РУО деца, пристигнали от Украйна за обучение в общински и държавни детски градини и училища  е необходимо преди постъпване в детското или учебно заведение детето да се изследва за полиомиелит и уточни имунизационния му статус съобразно неговата възраст.

За осъществяване на необходимите стъпки преди детето да продължи обучението си в Регионална здравна инспекция Хасково може да получите необходимото съдействие, относно изпълнение изискванията за прием на деца в държавните и общинските детски градини и училищата.

При нужда от медицинска помощ на всички лица при спешни състояния се обръщайте към Център по спешна медицинска помощ или спешно отделение МБАЛ Хасково АД.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково