За печат

П Р И С Т И Г А Щ    ОТ   У К Р А Й Н А

ИМУНИЗАЦИЯ СРЕЩУ COVID – 19

 

В Държавен вестник бр. 32 от 26.04.2022 г. са публикувани промени в Закона за здравето и в Закона за здравното осигуряване, съгласно които  чужденците с предоставена временна закрила имат право на медицинска помощ и медицински услуги по чл. 81 и 82 от Закона за здравето при условията и по реда за българските граждани.

С промените е създадено нормативно основание лицата от Украйна, на които е предоставена временна закрила в Република България, да се ваксинират при желание срещу COVID-19 при общопрактикуващ лекар или в разкритите временни имунизационни пунктове в област Хасково:

  • МБАЛ Хасково АД, гр.Хасково бул.Съединение №49, работно време: всеки ден 9.00-14.00ч.

 

  • МБАЛ Хигия ООД, гр.Хасково ул.Ст.Стамболов №2,ет.2, ПКК по хирургия,

работно време от понеделник до петък -  9.00 -14.00ч.

 

  • РЗИ Хасково, гр.Хасково пл.Общински №2, работно време: от понеделник до петък  -  08.00-12.30ч.,13.00 – 15.00ч.

 

  • РЗИ Хасково, гр.Харманли ул.В.Левскси №66, записване на тел. 0884 331 422

 

  • Медицински център Диамедикъл 2013 ООД, гр.Димитровград ул.Любен Каравелов №22, работно време: от понеделник до петък  -  08.00-17.00ч.,

 

  • Медицински център  I Свиленград ЕООД, гр.Свиленград бул.България №137 ет.2, кабинет №5, работно време: вторник, сряда и  петък  -  09.00-12.30ч.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково