За печат

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ 2021-2030 г.

      

 

Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве /2021-2030г./, продължава да осъществява своята дейност на територията на обл. Хасково.

В Здравно-консултативен център /ЗКЦ/ за майчино и детско здраве, към МБАЛ Хасково АД се осигурява комплексно обслужване за бременни жени и деца.        Предоставят се безплатно:

- здравно-информационни, здравно-обучителни, логистични и координационни дейности за деца с увреждания и с хронични заболявания, недоносени деца, родилки и бременни с патология на бременноста в хода на тяхното болнично лечение и/или амбулаторно проследяване;

- здравно-консултативни и медико-социални/специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти, медицинска и психо-социална рехабилитация, превенция на изоставяне на деца/ за родилки и бременни, деца с увреждания, деца с хронични заболявания, и недоносени деца на място в ЗКЦ или в дома.

Дейностите на ЗКЦ са извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и не подлежат на финансиране от НЗОК.

Специализираните медицински консултации и медицинска рехабилитация на здравноосигурените пациенти се извършват след изчерпването на диагностично-терапевтичните възможности в обхвата на задължителното здравно осигуряване. Услугите предлагани в ЗКЦ се предоставят от квалифицирани медицински специалисти – лекари /специалисти по акушерство и гинекология, по неонатология, по педиатрия, и др. при необходимост/, както и от немедицински специалисти /социален работник и психолог/. Предоставят се на място в ЗКЦ и/или в дома на потребителя /с транспорт на лечебното заведение/ при предварително изготвен график.

ЗКЦ разширява и допълва дейността на личните лекари, педиатри и акушер-гинеколози.

ЗКЦ е разположен на 1-ви етаж в АГО при МБАЛ Хасково АД гр. Хасково, в дясно след главния вход.

Запитвания и заявки за консултативни прегледи се приемат всеки работен ден от 8:00 часа до 16:30 часа на тел. 0893 325308 и 038/606 802 – Даниела Хаджиева – координатор.

e-mail: cmdz@abv.bg

 

В долупосочените лечебни заведения се извършва Неонатален слухов скрининг, с цел ранно откриване и навременна интервенция при увреждане на слуха на новородено дете.

-МБАЛ Хасково АД гр. Хасково;

-МБАЛ „Св. Екатерина” ЕООД гр. Димитровград;

-МБАЛ Харманли ЕООД гр. Харманли;

-МБАЛ Свиленград ЕООД гр. Свиленград.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково