За печат

1. Информацията се отнася единствено за български пенсионери, които са ваксинирани срещу COVID-19 в чужбина и не са вписани в регистъра за имунизации срещу COVID-19/imunohis.bg като получили:

  • втора доза от ваксините Comirnaty, Vaxzevria или Moderna;
  • първа доза от ваксината Janssen;
  • бустерна доза ваксина срещу COVID-19

до 30 юни 2022 г. включително.

2. Всяко лице, което претендира, че е български пенсионер, ваксиниран срещу COVID-19 в чужбина, поради което не е получил определената с Постановление № 474 от 2021 г. на Министерския съвет еднократна допълнителна сума към пенсията в размер на 75 лв. и е с адресна регистрация – област Хасково, следва да изпрати на електронен адрес: rzi@haskovo.net, или да предостави на място в РЗИ-Хасково- гр.Хасково ул.“П.Ефтимий“№2 етаж 2,стая 56 следната информация:

  • копие на документ за самоличност, съдържащ трите имена на лицето и национален идентификатор (ЕГН или ЛНЧ)
  • копие на документ за поставени дози ваксини срещу COVID-19, съдържащ същите имена на лицето, които са изписани и на документа за самоличност, както и дата на поставяне на ваксината/ваксините срещу COVID-19, търговското наименование на лекарствения продукт, пореден номер на поставената доза (когато е приложимо). Документът трябва да съдържа идентификационен номер, QR-код или подпис с печат на медицинския специалист, извършил ваксинацията.
  • данни за контакт: телефонен номер, електронен адрес за обратна връзка с лицето/неговия законен представител

Забележка: информацията може да се предостави и на място в РЗИ от лицето или негов законен представител.

3. Документите по т. 2 се предоставят в РЗИ – Хасково най-късно до 15 юли 2022г. включително.

4. След получаване на посочените документи, определени за целта служители на РЗИ – Хасково извършват преглед на тяхната пълнота и дали има съответствие на имената в тях.

5. Лицата, подали документите се информират относно тяхната пълнота и съответствие и евентуалната необходимост от допълнителна информация в кратък срок.

6. Данните за лицата, отговарящи на условията, се предоставят от МЗ на НОИ за изплащане на добавка от 75 лв. към пенсията на лицата.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково