- РЗИ ХАСКОВО - https://www.rzi-haskovo.org -

Заповед № РД-01-397/17.08.2022г. на Министъра на здравеопазването


Разпечатано от РЗИ ХАСКОВО: https://www.rzi-haskovo.org

URL на страницата: https://www.rzi-haskovo.org/?p=8485

Copyright © 2011 РЗИ ХАСКОВО. All rights reserved.