За печат

За  периода  /16.01.2023г. – 22.01.2023г./  в информационната система за сентинелно наблюдение на заболяемостта от ОРЗ и грип в град Хасково са регистрирани  общо 160  случая на ОРЗ и грип /заболяемост 238.59 на 10 000/.

Ситуацията относно заболяванията от грип и ОРЗ е изключително динамична и РЗИ Хасково в периода 01.11. – 31.03. следи ежедневно данните, съобщавани от ОПЛ в областния град  за заболелите от грип и ОРЗ по възрастови групи.

ВАЖНО!

Препоръчително е спазването на нефармацевтичните противоепидемични мерки като носене на защитна маска за лице, честа хигиена на ръцете и спазването на физическа дистанция – ефективно както за предпазване от COVID-19, така и от други инфекции, предавани по въздушно-капков път като грип и ОРЗ.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково