За печат

За периода /23.01.2023г. – 29.01.2023г./ в информационната система за
сентинелно наблюдение на заболяемостта от ОРЗ и грип в областния град са регистрирани
общо 115 случая на ОРЗ и грип /заболяемост 171.49 на 10 000/.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково