За печат
В периода 19-23 юни 2023 г. в  “СБАЛПФЗ – Хасково“   гр. Хасково ще се проведе „Седмица на отворените врати“, относно изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България за периода 2021-2025 г. с цел да се намали заболеваемостта от туберкулоза в страната.
В периода 05-16 юни РЗИ Хасково ще повиши информираността на населението за туберкулозата чрез изнасяне на лекции в училищата на Хасковска област.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково