За печат

         Считано от 19.07.2023г. се ВЪЗСТАНОВЯВА ПОЛЗВАНЕТО на питейната вода, доставяна чрез водоснабдителната мрежа от «ВиК» ЕООД гр. Хасково, за питейни нужди и приготвяне на храна от населението в ЗВ Сива река – с. Сива река, община Свиленград, Област Хасково

Във връзка с данните от Протокол от изпитване №Е1253 А/21.06.2023, издаден от Лаборатория на СЖС България ЕООД, постъпил с писмо на „ВиК” ЕООД гр. Хасково с изх. №1530/27.06.2023г. и вх. №25-06-7#13/29.06.2023г. в РЗИ-Хасково, потвърдени с протоколи от изпитване ДЗК №1340/12.07.2023г. и ДЗК №1341/12.07.2023г. издадени от РЗИ-Стара Загора и постъпили с вх. №13-07-13#1/18.07.2023г. в РЗИ-Хасково, за питейна вода от ЗВ Сива река, водоснабдяваща с. Сива река, общ.Свиленград, област Хасково, както следва:

Протокол от изпитване

Зона на водоснабдяване

пункт

Резултати

Алуминий

(при стойност и допуск 200 µg/l)

№Е1253 А/21.06.2023на Лаборатория

СЖС България ЕООД

с. Сива рекаЧастен дом 6,35±1,27 µg/l 
ДЗК №1340/12.07.2023г.На РЗИ- Стара Загора с. Сива рекаХранителен магазин „ЕТ „ЦЕНТРАЛ-Спас Москов” <10,0 µg/l
ДЗК №1341/12.07.2023г.На РЗИ- Стара Загора с. Сива рекачастен дом – помпиер <10,0 µg/l

на основание на които e констатирано, че несъответствията на стойностите по показател „алуминий”, наложили временно ограничение ползването на питейната вода от населението на с. Сива река, са отстранени. Считано от 19.07.2023г. се ВЪЗСТАНОВЯВА ПОЛЗВАНЕТО на питейната вода, доставяна чрез водоснабдителната мрежа от «ВиК» ЕООД гр. Хасково, за питейни нужди и приготвяне на храна от населението в ЗВ Сива река – с. Сива река, община Свиленград, Област Хасково и на основание чл. 38 ал. 5 на Закона за здравето (ДВ бр. 70/2004) със Заповед №РД-03-12/19.07.2023г. на директора на РЗИ-Хасково се ПРЕКРАТЯВА действието на връчено на водоснабдителното дружество Предписание №39/27.04.2023г. за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, касаещо наложеното ограничение.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково