За печат

 

 В А Ж Н О   З А   Р О Д И Т Е Л И !

  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЕЗПЛАТНА ВАКСИНАЦИЯ НА ДЕЦА ОТ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ


       Една от приоритетните области в националната здравна политика, свързана с общественото здраве е ваксинопрофилактиката и осигуряването на защита на деца от определени целеви групи с доказали своята ефективност и безопасност ваксини, осигурени с публични средства.

В страната, през 2023г. са действащи следните национални програми в областта на ваксинопрофилактиката при деца:

1. Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2021-2024 г. (приета с Решение № 183/2021 г. на Министерския съвет).

Ракът на маточната шийка е второто по честота туморно заболяване, след рака на гърдата сред жени между 20 и 45 години в целия свят. Възниква след продължителна инфекция с вирус наречен човешки папиломен вирус (HPV). Човешките папилома вируси (HPV) са включени в семейство с повече от 200 типа вируси, които могат да заразят определени (епителни) клетки на кожата и лигавиците.

В зависимост от способността си да причиняват ракови заболявания, HPV се разделят на такива с висок или нисък риск. Към момента 12 типа HPV са определени като високорискови (онкогенни) – типове 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59

Най-добрата защита срещу рак на маточната шийка е комбинация от първична профилактика, т. е. ваксинация преди започване на полов живот и вторична профилактика – редовни скринингови прегледи след започване на такъв.

Стратегическата цел на програмата е чрез имунизация да се снижи заболяемостта от рак на маточната шийка.

    Целева група за имунизации по програмата са момичета на възраст 10-13г. Имунизацията се извършва с HPV ваксина Gardasil и Gardasil 9, като се прилага двудозова схема с минимален интервал между приемите 6 месеца. Ваксината е с много добър профил на поносимост и безопасност.

 

2. Национална програма за профилактика на ротавирусните гастроентерити в Република България 2022-2025 г. (приета с Решение № 455/2022 г. на Министерския съвет).

Ротавирусните гастроентерити са остра детска инфекция с диариен синдром.  Почти всяко дете преди да навърши 3-5 години се заразява с ротавируси, което обяснява, че те са основен причинител на тежки форми на диария с обезводняване на организма.

Целите на програмата са чрез специфична профилактика на деца от 6-седмична възраст да се постигне намаляване на общата заболяемост от ротавирусни инфекции, включително и на тежките форми, налагащи хоспитализация, както и да се намали броя на амбулаторните прегледи и на хоспитализациите във връзка с ротавирусните гастроентерити.

Целева група за имунизации по програмата са деца от 6-седмична възраст до горна възраст съгласно кратката характеристика на прилаганата ваксина.

Към момента, имунизации по програмата се извършват със следните ваксини с търговски наименования Rotarix и Rotateq, които се прилагат в дози и интервали, съгласно Кратките характеристики на продуктите.

Предвид навременно завършване на  имунизациите в рамките на програмата е необходимо тяхното прилагане да се започне при възможност още през втория месец от живота на новороденото.

 

Да бъдеш добре информиран е първата стъпка в защитата срещу заболяванията.

С цел осигуряване на по-добър и пълноценен живот на Вашите деца се консултирайте с личния им лекар относно възможността за безплатна ваксинация срещу човешки папилома вируси и ротавируси!

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково