За печат

 

 

В периода 04-08 декември 2023 г. в  “СБАЛПФЗ – Хасково“   гр. Хасково ще се проведе „Седмица на отворените врати“, относно изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България за периода 2021-2025 г. с цел да се намали заболеваемостта от туберкулоза в страната.
      Ще се извършват прегледи и консултации и допълнителни изследвания на съмнителни за туберкулоза лица.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково