За печат

ВНИМАНИЕ!

Възстановява се ползването на питейната водата, доставяна чрез водоснабдителната мрежа от «ВиК» ЕООД гр. Хасково, за питейни нужди и приготвяне на храна от населението на с. Остър камък, община Харманли, област Хасково

Във връзка с данните от Протокол от изпитване №ЗК-Д-284/01.12.2023г. издаден от ЛИК при РЗИ-Пловдив, постъпил в РЗИ-Хасково с вх. № 25-06-37#17/05.12.2023г., потвърдени с Протокол от изпитване №17952/06.12.2023г, издаден от ДИЛ Евротест-Контрол ЕАД, постъпил с писмо на „ВиК” ЕООД гр. Хасково с изх. №2838/07.12.2023г. и вх. №25-06-37#18/07.12.2023г. в РЗИ-Хасково и протокол от изпитване №2023/4796 от 08.12.2023г. издаден от ЦНИЛ към „ДИАЛ” ООД, постъпил с писмо на „ВиК” ЕООД гр. Хасково с изх. №2869/08.12.2023г. и вх. №25-06-37#20/08.12.2023г. в РЗИ-Хасково, за питейна вода от с. Остър камък, община Харманли, област Хасково, водоснабдявано от ЗВ „Харманли -  2”, както следва:

Протокол от изпитване

Зона на водоснабдяване

пункт

Резултати

Естествен уран

(при стойност и допуск 30 µg/l)

№ЗК-Д-284/01.12.2023г.

ЛИК при РЗИ-Пловдив

с. Остър камък

частен дом Тянко Делчев

22,87±0,01 µg/l

№Е17952/06.12.2023г.

ДИЛ Евротест-Контрол ЕАД

с. Остър камък

 

13±2 µg/l

№2023/4796 от 08.12.2023г.

ЦНИЛ към „ДИАЛ” ООД

с. Остър камък

 

21,5±2,2 µg/l

на основание на които e констатирано, че несъответствията на стойностите по показател „уран/естествен уран”, наложили временно ограничение ползването на питейната вода от населението на с. Остър камък, община Харманли, област Хасково, са отстранени. Считано от 11.12.2023г. се ВЪЗСТАНОВЯВА ПОЛЗВАНЕТО на питейната водата, доставяна чрез водоснабдителната мрежа от «ВиК» ЕООД гр. Хасково, за питейни нужди и приготвяне на храна от населението на с. Остър камък, община Харманли, област Хасково, водоснабдявано от ЗВ «Харманли – 2» и на основание чл. 38 ал. 5 на Закона за здравето (ДВ бр. 70/2004) със Заповед №РД-03-29/11.12.2023г. на директора на РЗИ-Хасково се ПРЕКРАТЯВА действието на връчено на водоснабдителното дружество Предписание №163/28.11.2023г. за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, касаещо наложеното ограничение.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково