За печат

ВАЖНА  ИНФОРМАЦИЯ

 ВЪВ ВРЪЗКА С   НАЦИОНАЛНАТА  ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКАТА НА СЕЗОННИЯ ГРИП И НА ПНЕВМОКОКОВИТЕ ИНФЕКЦИИ ПРИ ЛИЦА НА И НАД 65-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ 2023 – 2026 Г.

 

От януари 2024 г. в България стартира приложението на безплатна пневмококова конюгантна ваксина за лица на и над 65 г.

Тя се осигурява по Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции.

Имунизацията ще се прилага от общопрактикуващите лекари, които трябва да заявят количеството ваксини, което да им бъде доставено.

Пневмококовите инфекции са сред основните причини за заболяемост и смъртност в света при лицата на и над 65 г.

Пневмококът се явява един  от главните причинители на придобитата в обществото пневмония, бактериален менингит, отит на средното ухо.

Засегнати от пневмококови инфекции са всички възрастови групи, но най-голямо е въздействието им при възрастните, при които пневмококовата пневмония е най-честата изява на пневмококова болест.

Придружаващите хронични белодробни и сърдечносъдови заболявания при лицата над 65 г. повишават риска от инвазивна пневмококова болест при тях от 3 до 6 пъти. Заболяемостта е най-висока през зимата и ранната пролет, но случаи се регистрират през цялата година.

Вирусните инфекции на горните дихателни пътища, включително грипът, са фактор, благоприятстващ възникването на пневмококови инфекции. Възможно е при едно и също лице едновременно да бъдат регистрирани и двете инфекции.

Леталитетът при инвазивните пневмококови заболявания (менингит, бактериемия) е висок, като в групата на възрастните над 65 години той достига до 80 %.

Основните цели на Националната  програма  са намаляване на заболяемостта и смъртността от инвазивни пневмококови инфекции и пневмококова пневмония чрез повишаване на имунизационния обхват при възрастни на и над 65 г. възраст, както и повишаване на информираността на населението и на медицинските специалисти за риска от грип и пневмококови инфекции при лицата на и над 65 г., ваксинопрофилактика и начините за предпазване.

Целева група за имунизация срещу грип и пневмококови инфекции са всички лица, които в съответната година навършват 65 годишна възраст и лица над 65 години.

Целта през следващата година е в България да се постигне 5% обхват на целевата група, което означава 74 109 имунизирани лица.

Ваксината се поставя веднъж в живота и е еднодозова.

   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково