За печат

 

166 са новооткритите ХИВ-позитивни лица към средата

 на месец ноември 2011 година в България

 

По данни на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН към Министерството на здравеопазването към 13 ноември 2011 г. в България са регистрирани общо 1 438 ХИВ-позитивни лица.  Реалният брой  на инфектираните хора  обаче,  е около 4000. Разликата в броя се дължи на продължителното отсъствие на видими симптоми при болестта-между 5 и 10 г. По тази причина , една значителна част от хората не знаят, че са ХИВ инфектирани.  Анализът на данните по възраст показва, че се инфектират лица в много широки възрастови граници – между 17 и 80 години. За сравнение, долната възрастова граница през 2010 г. бе критично понижена до 15 години  През 2011г. се наблюдава увеличение с 14% на броя на новорегистрираните ХИВ-позитивни лица във възрастовата група 30-49 години. През отчетния период са регистрирани и 6 бременни носителки на вируса и 2 ХИВ-позитивни деца, родени от ХИВ-позитивни майки. Изключително важно е всички бременни жени да се изследват за ХИВ в първия и третия триместър от бременността, за да се установи техният статус.

 

Според пътя на предаване на инфекцията и през тази година се очертават две особено уязвими групи – приблизително 34% (56 лица) от новорегистрираните през 2011г. са инжекционно употребяващи наркотици и 26% (43 лица) са мъже, които имат сексуални контакти с мъже.

 

Какви са стадиите на СПИН.

 

Разграничават се три стадия на HIV инфекцията:

 

 • първият стадий на инфекцията – първична инфекция или остър HIV синдром – се развива в рамките на няколко седмици след заразяването с вируса HIV, характеризира се с оплаквания, подобни на тези на грипа или инфекциозната мононуклеоза и обикновено преминава за няколко седмици.
 • стадий на безсимптомна инфекция (т.е. инфекцията с HIV е налице,но заразеният няма оплаквания, тъй като все още имунната система се справя с микороорганизмите, които се намират в околната среда и нормално ежедневно ни атакуват), който продължава средно 8 до 10 години.
 • третият стадий настъпва, когато имунната (защитната) система е подтисната до такава степен, че се развиват най-различни инфекции и усложнения със съответните оплаквания (симптоми). Именно този стадий се нарича СПИН (Синдром на Придобитата Имунна Недостатъчност).

 

Как се поставя диагнозата.

 

Диагнозата „HIV инфекция“ или „СПИН“ се доказва чрез серологични изследвания; те търсят в кръвта на пациента специфични антитела, насочени срещу вируса HIV или откриват директно вирусни частици. Рутинното изследване за HIV/СПИН е от типа ELISA и открива антитела срещу HIV. Антителата срещу HIV се изработват за 3 до 6 месеца след заразяването, т.е. отрицателен резултат от изследване, проведено по-рано от 6 месеца след рисков сексуален или друг контакт не отхвърля със сигурност HIV инфекция. Тъй като HIV/СПИН е сериозна диагноза, резултатите от ELISA теста за антитела срещу HIV се потвърждават от повторно, по-точно изследване, наречено Имуноблот.

 

Какво е лечението.

 

Не съществува окончателно излекуване от HIV и СПИН. Лечението на HIV/СПИН е комплексно и най-общо включва:

 

 • противовирусно лечение
 • лечение на опортюнистичните инфекции и състоянията, свързани със СПИН

 

Може ли да се предпазим от заразяване с HIVи  развитие на СПИН.

 

За предпазване от заразяване с HIV и развитието на изключително тежкото заболяване СПИН трябва да се избягва рисково поведение. Предпазните мерки, които трябва да се съблюдават са:

 

 • избягване на случайни сексуални контакти (орален, вагинален, анален, хомосексуален или хетеросексуален), особено без използване на презерватив.
 • правилно използване на презерватива (например, презервативът трябва да се сложи на мъжкия полов член веднага след постигането на ерекция, още преди всякакъв контакт с гениталната област или устата, отделящите се преди изпразването секрети също съдържат вируса HIV в голямо количество и са заразноопасни); въпреки това използването на презерватив не гарантира 100% безопасност при сексуален контакт със заразен с HIV
 • избягване на честата смяна на сексуалните партньори
 • да се избягва попадането на кръв, сперма, урина, вагинален секрет или изпражненеия по лигавицата на ануса и правото черво, вагината и влагалището, пениса, устата и дори очите.
 • избягване употребата на общи игли и спринцовки при инжектиране на наркотици или други вещества
 • направете си тест за антитела срещу HIV ако спадате към някоя от рисковите групи или ако сте имали еднократен сексуален контакт, който оценяте като „не безопасен“ или „рисков“.

 

 

 

В РЗИ Хасково, към отдел ”Противоепидемичен контрол” е разкрит и  функционира Кабинет за анонимна и безплатна консултация и изследване на СПИН (КАБКИС), където напълно анонимно и доброволно всички, които желаят на научат своя ХИВ статус, могат да получат компетентна консултация и изследване.

 

Телефонът на кабинета е 038/603 237.   
© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково