Анкета

За печат

А Н К Е Т А

ЗА   ПРОУЧВАНЕ   МНЕНИЕТО  НА  ГРАЖДАНИТЕ   ОТНОСНО  АДМИНИСТРАТИВНОТО  ОБСЛУЖВАНЕ   В   РЗИ – ХАСКОВО


1.   Досега използвали ли сте услугите на РЗИ – Хасково?


2.      Осигурява ли РЗИ – Хасково достатъчно информираност?

 а/ за административните услуги, които предлага:
б/ за реда, който се следва при ползването на тези услуги:
3.      Откъде се информирате  за административните услуги, които предлага РЗИ-Хасково?

4.      Информацията предоставена  от „фронт-офиса” едно гише е:

5.      Ако въпросът  не е бил от компетенциите на служителите в звеното за административно обслужване, бяхте ли насочени към съотвентия експерт в РЗИ-Хасково?


6.      За колко време бяхте обслужени на „фронт-офиса” едно гише?7.      Спазват ли се законните срокове за извършване на административните услуги?8.      Отношението на служителите от звеното за административно обслужване към Вас е вежливо с уважение.9.      Как оценявате качеството на обслужване на служителите от звеното за административно обслужване „фронт-офиса” на едно гише?10.      Кой аспект от административното обслужване НЕудовлетворява Вашите нужди и очаквания:
11.      Кое от посоченото считате, че трябва да се подобри?
12.      Били ли сте свидетел на корупционна практика от страна на служител в РЗИ-Хасково?13.      Напишете Вашите препоръки за подобряване административното обслужване в РЗИ-Хасково /ако имате такива/© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково