ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

За печат

Процедура за предоставяне на електронни услуги

 

Електронен адрес за приемане на електронни документи : delovodstvo@haskovo.net

 

 

Административните услуги, предоставяни от Регионална здравна инспекция-Хасково, са достъпни за граждани и юридически лица чрез Единния портал за достъп на електронни административни услуги от лица.

Преди да започнете електронно заявяване:

 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).

2. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).

3. Имате инсталиран Adobe Reader.

 

Списък с наличните електронни

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково