За нас

За печат

1.    Харта на клиента

2.    Вътрешни правила за административно обслужване

3.    Процедура за подаване, разглеждане и решававане на предложения, сигнали и жалби

4.   СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА РЗИ-Хасково

Регистър на декларациите по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ
Антикорупционни планове и отчети

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково