МОНИТОРИНГ НА ВОДИ

За печат

Резултати от анализи на питейни води на РЗИ Пловдив

https://www.riokozpd.com/index/377-monitoring.html

 

 

СЕДМИЧНИ БЮЛЕТИНИ ЗА – МОНИТОРИНГ НА ВОДИ 2024 г.

 

 

януари

01.01 – 15.01

16.01 – 31.01
февруари
01.02 – 15.02 16.02 – 28.02
март
01.03 – 15.03 16.03 – 31.03
април
01.04 – 15.04 16.04 – 30.04
май
01.05 – 15.05 16.05 – 31.05
юни
01.06 – 15.06 16.06 – 30.06
юли
01.07 – 15.07 16.07 – 31.07
август
01.08 – 15.08 16.08 – 31.08
септември
01.09 – 15.09 16.09 – 30.09
октомври
01.10 – 15.10
16.10 – 31.10
ноември
01.11 – 15.11 16.11 – 30.11
декември
01.12 – 15.12 16.12 – 31.12

 

 

Годишен доклад води – 2023 г.

Годишен доклад води – 2022 г.

Годишен доклад води – 2021 г.

Годишен доклад води – 2020 г.

Годишен доклад води – 2019 г.

 

Архив мониторинг води 2023 г

Архив мониторинг води 2022 г

Архив мониторинг води 2021 г

Архив мониторинг води 2020 г

Архив мониторинг води 2019 г

Архив мониторинг води 2017 г

Архив мониторинг води 2016 г

Архив мониторинг води 2013 г

 

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково