КАБИНЕТИ

За печат

Кабинет за анонимно и безплатно консултиране
и изследване за СПИН / КАБКИС /- ХАСКОВО

 

Кабинетът за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН  /КАБКИС/  при РЗИ – Хасково работи по компонент 3 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от „Глобален фонд за борба срещу СПИН, Туберкулоза и Малария”.

В кабинета се провежда консултиране  и изследване за ХИВ при стриктно спазване принципите на конфиденциалност, анонимност и доброволност.

Услугата е насочена към всички, които желаят да узнаят своя ХИВ-статус, като е ориентирана основно към младите  хора.

За посещение в КАБКИС не е необходимо здравно осигуряване и направление от личен лекар. Изследването е анонимно, безплатно и може да се извършва многократно.

КАБКИС – Хасково
Лице за контакт: д-р М. Георгиева
телефон: 038 / 603-237

Работно време с клиенти:
всеки работен ден
от 8.30 до 12.00 часа
от 12.30 до 16.00 часа.

Консултативен кабинет за борба със зависимостите РЗИ

 

Кабинетът  за борба  с тютюнопушенето  към РЗИ – Хасково ще бъде разширен. В него ще се дават безплатни консултации не  само на желаещите да откажат  никотина, но и  на хора,  които искат да се преборят с алкохолизма и наркотиците. Кабинетът ще работи както за отделни лица, така и за групови сесии по отношение на тези три зависимости.

Кабинетът за борба с тютюнопушенето работи  от 2008г. в него се предлага психологическа помощ, предимствата  и недостатъците  от приема на медикаменти, които биха подпомогнали по лесното преодоляване на нежеланите реакции.

Тютюнопушене, алкохол и  наркотици са трите зависимости с висока степен на социална значимост.

Лице за контакт: Красимира Богданова – психолог
тел.: 038/603-222

Работно време:  

четвъртък  и петък от 14.00ч. до 16.00ч.

 

Имунизационен кабинет


      Имунизационният кабинет към РЗИ Хасково извършва:

  • Извършване на задължителни имунизации и реимунизации на лица, неизбрали си личен лекар по Имунизационния календар на РБългария.
  • Извършване на целеви и препоръчителни имунизации.
  • Издаване на сертификат за имунизационното състояние.

 

Отдел “Противоепидемичен контрол” към дирекция “Надзор на заразните болести” в РЗИ – Хасково приканва всички родители да осигурят посещение на децата си при личния им лекар за извършване на задължителните имунизации против Туберкулоза, Дифтерия, Тетанус, Коклюш, Полиомиелит, Морбили, Епидемичен паротит, Рубеола, Вирусен хепатит тип В и Хемофилус инфлуенце тип Б (Hib).

Децата подлежат на следните видове имунизации  и реимунизации,
съгласно Имунизационния календар на Република България, в сила от 07.11.2014г., издаден от МЗ, обнародван в ДВ бр.92 от 07.11.14г.

 

Навършена възраст,
Начин на приложение

Имунизация

Ваксина

През първите 24 часа,
след раждането
мускулно, 0,5 мл
Имунизация против хепатит
тип Б  (I прием)
Рекомбинантна хепатит
В ваксина Енжерикс (Engerix)
От 48-ия час след раждането
вътрекожно, 0,1 мл
Имунизация  против  туберкулоза БЦЖ  ваксина
От Втори  месец
мускулно, 0,5 мл
Имунизация против  дифтерия,тетанус,коклюш, хепатит В, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б

 

Имунизация против пневмококи

Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, рекомбинантна хепатит Б ваксина, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б

 

Конюгирана пневмококова ваксина

Синфлорикс (SYNFLORIX)

 От  Трети месец
мускулно, 0,5 мл
Имунизация против  дифтерия,тетанус,коклюш,хепатит В,полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б

 

 

 

 

Имунизация против пневмококи

 Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, рекомбинантна хепатит Б ваксина, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б

 

Конюгирана пневмококова ваксина Синфлорикс(SYNFLORIX)

От Четвърти месец
мускулно, 0,5 мл
 

Имунизация против  дифтерия,тетанус,коклюш,хепатит В,полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б

 

 

 

 

Имунизация против  пневмококи

 Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, рекомбинантна хепатит Б ваксина, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б

 

 

Конюгирана пневмококова ваксина

Синфлорикс (SYNFLORIX)

От Седми  месец
вътрекожно, 0,1 мл
Проверка за белег след БЦЖ
имунизацията. На децата без
белег се прави проба Манту
(5 МЕ ППД) и отрицателните
се имунизират
БЦЖ ваксина
От Дванадесет месеца  – не по-рано от 6 месеца след ІІІ-ия прием )
мускулно, 0,5 мл
Реимунизация против пневмококи (IV прием)  Конюгирана пневмококова ваксина

Синфлорикс(SYNFLORIX)
Тринадесет месеца
подкожно или
мускулно, 0,5 мл
Имунизация против морбили,
паротит и рубеола
Триваксина морбили-паротит-
рубеола Приорикс(Priorix)
 От Шестнадесет месеца –  не по-рано от 1 година след ІІІ-ия прием )
мускулно, 0,5 мл
Реимунизация против
дифтерия,тетанус,коклюш,полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б
Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце типБ
Шест години – в календарната година на навършване на възрастта
мускулно, 0,5 мл
Реимунизация против дифтерия,тетанус,коклюш и полиомиелит. Комбинирана четирикомпонентна ваксина срещу дифтерия,
тетанус,коклюш и полиомиелит  Тетраксим(Tetraxim)
Седем години– в календарната година на навършване на възрастта
вътрекожно, 0,1 мл
Реимунизация против тубер-
кулоза (след отрицателна
проба Манту)
БЦЖ ваксина
Единадесет години– в календарната година на навършване на възрастта
вътрекожно, 0,1 мл
Реимунизация против тубер-
кулоза (след отрицателна
проба Манту)
БЦЖ ваксина
Дванадесет години– в календарната година на навършване на възрастта

подкожно или
мускулно, 0,5 мл

Реимунизация против морбили,
паротит и рубеола

Реимунизация против тетанус
и дифтерия

Триваксина морбили-паротит-
рубеола Приорикс(Priorix)

ТД ваксина

Седемнадесет години– в календарната година на навършване на възрастта
мускулно, 0,5 мл

 

вътрекожно, 0,1 мл

Реимунизация против тетанус
и дифтерия

 

 

 

Реимунизация против тубер-
кулоза (след отрицателна
проба Манту)

ТД ваксина


 

 

БЦЖ ваксина

От 25-ата година през
10 години
мускулно, 0,5 мл
Реимунизация против тетанус
и дифтерия
ТД ваксина

Препоръчителна ваксина е Ротарикс срещу ротавируси. Прилага се през устата на два приема.

От м.ноември 2012г. е въведена в РБългария незадължителна /по желание на родителите/ ваксина срещу HPV (човешки папилома вирус), Церварикс или Силгард  по избор на родителите. Ваксината е безплатна за ненавършилите 12 и 13 години момичета.

Всички деца до 18-годишна възраст са  здравно осигурени от държавата. Всеки родител може да извърши избор на личен лекар за своето дете.

Всички подлежащи за имунизации и реимунизации деца, както и такива с пропуснати  за календарната година, трябва да посетят личните си лекари, които са задължени да ги уведомяват за реда и датата на поредната ваксинация. Биопродуктите и консумативите за тях се предоставят безплатно от Министерството на здравеопазването.

 

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково