Контакти

За печат

Препоръки за комуникация на граждани и организации с администрацията на РЗИ – ХАСКОВО, във връзка с установените случаи на COVID-19 у нас

 

Във връзка с установените в Република България случаи на COVID-19 и с оглед спазването на препоръките за ограничаване на контактите, РЗИ-Хасково препоръчва на гражданите и юридическите лица, да заявяват исканите от тях услуги посредством Системата за сигурно електронно връчване, чрез имейл, чрез телефонно обаждане, чрез услугите на Български пощи или на куриерските фирми:

 

 • С  РЗИ-Хасково  можете  да  се  свържете  посредством  Системата  за  сигурно електронно  връчване:

(edelivery.egov.bg/Account/Login(http://edelivery.egov.bg/Account/Login)). Регистрацията в Системата се осъществява, чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или с Квалифициран електронен подпис (КЕП). Чрез ССЕВ могат да се подават писма, жалби, сигнали, предложения, заявления за достъп до обществена информация и т. н.

 

 • Сигнали могат да бъдат подавани на електронен адрес: rzi@haskovo.net

 

 • Писма, жалби, предложения, заявления за достъп до обществена информация и т.н.

можете да изпратите до електронен адрес: rzi@haskovo.net.

 

 • С Деловодството на  РЗИ-Хасково може да се свържете на телефони: 038 66 29 34.

 

 • Своите въпроси, относно COVID-19, може да задавате денонощно на телефон 02/ 8078757. Информация за новия коронавирус, може да намерите и на официалните интернет страници на МЗ в рубриката „Информация за коронавирус COViD-19 /За граждани и за медицински специалисти“ и на електронната страница на РЗИ-Хасково в секция „НОВИНИ“.

 

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН, за въпроси свързани с COVID-19: 0879 298 883

 

  • Деловодство и център за административно обслужване:

гр. Хасково, ул.“П. Евтимий“ №2, ет.2, стая № 56,  тел.: 038/ 662 934, работно време от 8,30 до 17,00 часа

 

  • Каса и център за административно обслужване:

гр. Хасково, пл. „Общински“, № 2, етаж 1, тел.: 038/ 603 222, работно време от 8,30 до 17,00 часа

 

  • Лабораторни изследвания:

гр. Хасково, пл.“Общински“ № 2, етаж 1, стая № 2

гр. Димитровград, ул. „Панорамен път“ 1

 

  • Имунизационен кабинет – ваксини:

гр. Хасково, пл. „Общински“ № 2

до обяд: от 08.30 ч. до 12.30 ч.
след обяд: от 13.00 ч. до 17.00 ч.

 

Директор РЗИ – Хасково
ул. „П. Евтимий” № 2, етаж 2, стая 71
приемно време:
вторник: от 14.00ч до 16.00ч.
Д-р Станимира Тананова 038/ 665 489
Заместник Директор
пл. „Общински” № 2
приемно време:
вторник:
четвъртък:
Главен секретар
ул. „П. Евтимий” № 2, етаж 2, стая 72
приемно време:
вторник: от 14.00ч. до 16.00ч.

четвъртък: от 10.00ч. до 12.00ч.
Д-р Иван Гоговски 038/ 624 072
Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”
Директор Дирекция
ул. „П. Евтимий” № 2, етаж 2, стая 58
приемно време:
вторник: от 14.00ч. до 16.00ч.
Теодора Христозова 038/ 651 195
Началник отдел„Административно стопански” Мария Никифорова 038/ 603 228
Началник отдел„Финансово-счетоводен” Гл. счетоводител Нели Стефанова 038/ 603 220
Дирекция „Медицински дейности”
Директор Дирекция
ул. „П. Евтимий” № 2, етаж 2
приемно време:
сряда:        от 14.00ч. до 16.00ч.
четвъртък: от 13.00ч. до 15.00ч.
Д-р Таня Николова 038/ 622 872
РКМЕ
ул. „Република”, в сградата на  „АГО” до ТЕЛК
работно време: всеки работен ден
от 07.30ч. до 12.30ч.
Васка Тодорова Жана Грозева 038/ 680 026
Дирекция „Надзор на заразните болести”
Директор Дирекция
пл. „Общински” № 2
приемно време:
понеделник: от 10.00ч. до 12.00ч.
сряда:          от 13.00ч. до 15.00ч.
Д-р Снежана Иванова 038/ 603 224
Началник отдел„Противоепидемичен контрол” Д-р Светлана Узунова 038/ 603 231
Началник отдел„Медицински изследвания”
Дирекция „Обществено здраве”
Директор Дирекция
пл. „Общински” № 2
приемно време:
понеделник: от 10.00ч. до 12.00ч.
сряда:          от 13.00ч. до 15.00ч.
Д-р Димитър Тонев 038/ 603 227
Началник отдел„Държавен здравен контрол“ д-р Пламен  Перестеров 038/ 603227
Началник отдел„Лабораторни изследвания” инж. Кремена Драгнева 0391/ 66 989
Н-к отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето” Д-р Иван Александров 038/ 603 221

 

 

 

Контактна форма

 

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково