Работно време и лечебни заведения, прилагащи безплатно ваксини срещу COVID-19 на териториятя на област Хасково

За печат

ИМУНИЗАЦИЯ СРЕЩУ COVID-19

 

На територията на  област Хасково всеки желаещ може да се имунизира срещу COVID-19:

 

1. При своя общопрактикуващ лекар.

2. МБАЛ Хасково АД  с адрес: гр.Хасково , бул.Съединение №49  във временния имунизационен кабинет, разположен на мястото на бившата клинична лаборатория.

Работно време  на кабинета:от понеделник до събота от 10:00ч до 13:00ч.

тел. за връзка: 0882981157,0882988170, 0889270636

 

3.Имунизации срещу COVID-19 при деца на възраст 5-11г. с ваксината Сomirnaty на (BioNTech/Pfizer) и деца на възраст 6-11г. със  Spikevax иРНК ваксини,  произведена от Moderna се извършват  след предварително записване в: имунизационен кабинет МБАЛ Хасково АД  с адрес: гр.Хасково , бул.Съединение №49, всяка сряда  10 – 13 ч., тел. за връзка и записване:  0882981157,0882988170,0889270636

При  изявено от Вас желание  родители/настойници на деца за имунизация,  моля изискайте от личния лекар на детето  становище за здравословното  му състояние.

 

4. МБАЛ Хигия ООД с адрес: гр.Хасково ул.Ст.Стамболов №2,ет.2, ПКК по хирургия

Работно време на кабинета: от понеделник до петък -  9.00 – 12.00 ч. ,тел. за връзка 0888 113 365

 

5.МБАЛ Свиленград ЕООД с адрес на кабинета:гр.Свиленград бул. „България №137,в сградата на МЦ – I Свиленград, ет.2 каб.5

Работно време на кабинета: вторник и  петък -  12.30 -13.30ч.,тел. за връзка 0379 74073

 

6. Имунизационен кабинет на РЗИ Хасково  с адрес на кабинета: гр.Димитровград ул. „Любен Каравелов“ №22, в сградата на Медицински център  „Диамедикъл 2013 ООД“,

Работно време на кабинета: от понеделник до петък  -  08.00-16.00ч. , тел. за връзка 0887 487 700

 

7. В имунизационен кабинет на РЗИ Хасково, гр.Хасково пл. „Общински“ №2.

Работно време: от понеделник до петък  -  08.30-12.30 ч. и 13:00-16:30 ч., тел за връзка: 038 603 236, 0877 584 568

 

8. Ваксината  Spikevax за първична имунизация  и   ваксината Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 за бустер произведена от Moderna    се прилага само в имунизационния кабинет на РЗИ Хасково, гр.Хасково пл. „Общински“ №2 след предварително записване.

Работно време: от понеделник до петък  -  08.30-12.30 чи 13:00-16:30 ч., тел. за връзка и записване: 038 603 236, 0877 584 568

 

9. Ваксината  Valneva за първична имунизация  се прилага само в имунизационния кабинет на РЗИ Хасково, гр.Хасково пл. „Общински“ №2 след предварително записване.

Работно време: от понеделник до петък  -  08.30-12.30 чи 13:00-16:30 ч., тел. за връзка и записване: 038 603 236, 0877 584 568

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково