Здравна информация

За печат

 

Отчет на лечебните заведения за 2012

 

Указания за работа и отчитане на документ „Съобщение за смърт“

 

Отчитане на документ „Съобщение за смърт“ за 2013

Промени в отчетната документация за отчетна кампания 2015

Видове отчети на ЛЗ

График за получаване през 2016 г

Издаване на медицинска бележка за отсъствие

Издававане на медицинска бележка за отсъствие

Примерен образец на мед. бележка

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково