Здравна информация

За печат

 

 

Указания за работа и отчитане на документ „Съобщение за смърт“

 

Отчитане на документ „Съобщение за смърт“

Издаване на медицинска бележка за отсъствие

Издававане на медицинска бележка за отсъствие

Примерен образец на мед. бележка

© 2011 РЗИ ХАСКОВО - Правна информация Гис Консулт ООД Хасково